REKTORAT

 

           Siedziba Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przy Placu Dąbrowskiego 2 to wieloczęściowy kompleks z wewnętrznym dziedzińcem i bramą wjazdową od strony ulicy Zacisze. Tu znajduje się Rektorat, Sala Senatu, Dział Spraw Studenckich i Dydaktyki, Biblioteka i Wydawnictwo PWSZ w Płocku, Biuro Studenckich Praktyk Zawodowych, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ze specjalistyczną pracownią do nauki języków obcych oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. 

 

 

 

           Biblioteka PWSZ w Płocku ma wyodrębnioną Czytelnię (z 30 miejscami, 18 stanowiskami komputerowymi z dostępem do sieci internetowej i Wi-Fi), Wypożyczalnię (z tradycyjnym katalogiem kartkowym oraz katalogiem komputerowym), Magazyn Książek oraz Magazyn Czasopism. Biblioteka gromadzi zbiory w odniesieniu do potrzeb dydaktycznych, co oznacza, że można znaleźć w niej przede wszystkim książki z dziedzin, którym odpowiadają poszczególne kierunki studiów. Księgozbiór zawiera również literaturę obcojęzyczną, piękną z kanonu lektur licealnych, literaturę beletrystyczną oraz ponad 80 tytułów czasopism (w języku polskim i obcojęzycznych). Biblioteka jest wyposażona w urządzenia ułatwiające pracę osobom niepełnosprawnym: powiększalnik elektroniczny, mysz-piłkę (ze względu na swoje powiększone rozmiary może być używana przez osoby mające problemy z wykonywaniem precyzyjnych ruchów) i ergonomiczną klawiaturę z powiększonymi przyciskami, zaprojektowaną z myślą o niedowidzących użytkownikach.